ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, διακεκριμένος πολεοδόμος και χωροτάκτης, πέραν από πολιτικός, είχε ως στρατηγική επιδίωξη την «ενοποίηση» χώρων , αρχής γενομένης από τους αρχαιολογικούς χώρους του αθηναϊκού κέντρου και δια μέσου του Υμηττού ως την καρδιά της αγροτικής πεδιάδας των Μεσογείων. Το «μοντάζ» αυτό θα προέκυπτε από ένα σύνολο «ανισόπεδων διευκολύνσεων » – υπογειοποιήσεων της κυκλοφορίας, πεζογεφυρών κλπ- που στην εποχή εκείνη παρουσίαζαν μεγαλύτερες δυσκολίες και είχαν μεγαλύτερα σχετικά κόστη. Σήμερα μετά και την επιτυχημένη ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων του κέντρου, η συγκεκριμένη στρατηγική στόχευση είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να λειτουργεί ως πιλοτική για άλλες χωρικές και περιβαλλοντικές αναπλάσεις στην Αττικής, και μάλιστα να είναι πολύ πιο εφαρμόσιμη.

Tα Τουρκοβούνια προσφέρονται για σωρεία περιβαλλοντικών δράσεων και υπέροχων αναπλάσεων, διαθέτουν εκπληκτικά μπαλκόνια με οπτικό πεδίο 360 μοιρών, αποτελούν πρόκληση για δασολόγους, γεωπόνους, αρχιτέκτονες τοπίου και κηποτεχνικούς και ενέχουν μια δυναμική «απογείωσης» της περιβάλλουσας κοινωνίας που αριθμεί πάνω από 800.000 κατοίκους από τη λογική της ιδιώτευσης και της περιχαράκωσης στους τοίχους του αστικού ιστού.

Με αυτές τις σκέψεις, από τη δεκαετία του ΄90 πρωτοπόρησαν τα Δημοτικά Συμβούλια των όμορων Δήμων Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας και Ψυχικού και σε συνεργασία με τους Περιβαλλοντικούς Συλλόγους της περιοχής τους ζήτησαν και πέτυχαν από την Πολιτεία την επανακήρυξη των αναδασώσεων των εκτάσεων αυτών. Με τις υπ’ αριθμ.: 1147/94 απόφαση Νομάρχου Αθηνών κ. Δημ. Κατριβάνου (Φ.Ε.Κ. 1110/25-10-94 τεύχος Β΄)(διοικητικά όρια Δήμου Γαλατσίου),3015/94 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Πέρκιζα (Φ.Ε.Κ. 954/15-9-1994 τεύχος Δ΄)(διοικητικά όρια Δήμου Νέας Ιωνίας) και 678/98 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής κ. Αλ. Κρητικού( Φ.Ε.Κ. 183/24-3-98 τεύχος Β΄)(διοικητικά όρια Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού) και μετά την έκδοση των υπ. αριθμ.: 1433/98 και 2763/06 αποφάσεων του ΣτΕ, η νομική θωράκιση των εκτάσεων αυτών ως δασικών- αναδασωτέων έγινε πραγματικότητα.


  Πράξεις στη Διαύγεια
Choose Theme Options
Predefined Color Skins